FAQ

Lisbeth Berg avatar Petter Lindstad avatar
63 artikler i denne samlingen
Skrevet av Lisbeth Berg og Petter Lindstad

Hva skjer med dokumenter og innhold når prosjektet er fullført?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan arkivere prosjektet

Lisbeth Berg avatar
Skrevet av Lisbeth Berg
Oppdatert for over en uke siden

Hvor finner jeg kontraktene?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvorfor kan jeg ikke godkjenne/ avslå kjøp?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan aktiverer jeg den grønne “kjøp” knappen på boligsidene på prosjektsiden?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan kan megleren min få inn bud?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan aktiverer jeg kjøpsmoduler?

Kjøpsprosesser
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan kan jeg raskt opprette et prosjekt med boligtype og tilvalg knyttet til boligen?

Enkeltboligsalg / EAT
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan man melde interesse på boligtype?

Enkeltboligsalg / EAT
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kunden kommer med en tomt og vi har boligtypen, hvordan fungerer prosessen?

Enkeltboligsalg / EAT
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva skjer med dokumenter og innhold når prosjektet er fullført?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan kan megleren min få leads og meldinger fra interesseskjemaet på prosjektsiden?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Er løsningen koblet opp mot Finn.no?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan får jeg en prosjektoversikt på min eksisterende bedriftsside?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Blir boligvelgeren markert rød automatisk etter den er solgt?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan endrer jeg status på bolig?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg sette boligvelgeren i flere trinn/ ha flere bilder?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Må jeg gjøre alt selv?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg få en unik mal/ design på prosjektsiden?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan setter jeg kundebehandler/ kontaktperson på et prosjekt?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg duplisere boligtyper? For eksempel hvis jeg har en tomannsbolig som har to like, men parallelle enheter?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lager jeg boligtyper i løsningen?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan aktiverer jeg den grønne “kjøp” knappen på boligsiden på prosjektsiden?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvorfor får jeg ikke markert boligen min som solgt?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvorfor ser boligvelgeren min mindre ut på noen skjermer?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvilket format og hvor store bør bildene mine være for å passe best i løsningen?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg endre hvilken enhet som er knyttet opp til markeringen på boligvelgeren?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan setter jeg opp domene?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har laget prosjektsiden ferdig, hvordan publiserer jeg den?

Prosjekt-/ boligside
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg legge til interessenter jeg har fått inn andre steder enn på prosjektsiden?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva skjer med dokumenter og innhold når prosjektet er fullført?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan kan megleren min få leads og meldinger fra interesseskjemaet på prosjektsiden?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvor mange brukere kan jeg ha på kontoen?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvilken tilgang har man som “gjest”?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan legger jeg til flere brukere?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Får jeg varsel før frister på oppgave, visning, signering etc. går ut?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan oppretter jeg oppgaver?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg whitelable hele løsningen og vise til vår logo?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Meldinger fra løsningen havner i søppelpost, hvorfor og hvordan løser jeg dette?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Får jeg meldinger fra kunden bare i løsningen eller får jeg det på mail også?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan svarer og mottar mine kunder meldinger jeg sender i løsningen?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Min kollega er syk/ borte fra kontoret, hvordan kan jeg se hvilke frister og gjøremål han har?

Kundeoppfølgingssystem og grunnplattform
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Det er en bakgrunnsfarge på produktene mine på produktkatalogen, vil dette vises for kunden?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva skjer med dokumenter og innhold når prosjektet er fullført?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvorfor kan jeg ikke godkjenne/ avslå en signering i tilvalgsbutikken?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har en oversikt over produktene vi bruker, kan jeg importere det til løsningen?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Har kategoriene i produktkatalogen noe å si på tilvalgsbutikken som sendes ut til kunden?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg ta valg for kunden?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan man gjennomføre tilvalgsprosessen i et møte med kjøper?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg se foreløpige valg kunden har tatt?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan ser butikken ut for kunden min når de mottar den?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Får jeg varsel dersom kunden har signert?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva skjer hvis kunden ikke signerer innen fristen?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva hvis kunden ønsker andre tilvalg enn det som blir presentert?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan setter jeg kontaktperson på tilvalgsbutikken?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan anbefaler dere å sette opp tilvalgsbutikken mtp. kategorisering?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Vi har som regel samme boligtyper på flere prosjekter, må jeg opprette ny tilvalgsbutikk for hvert prosjekt?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Må jeg lage en tilvalgsbutikk for hver enhet dersom alle enheter er like?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Må jeg legge inn produktene mine på nytt for hvert prosjekt?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg redigere tilvalgsbutikken etter den er sendt ut til kunde?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Kan utbygger få ut lister på tilvalgene som er gjort?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hva gjør jeg hvis kunden ønsker andre produkter enn det som tilbys i tilvalgsbutikken?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan sender jeg ut tilvalgsbutikken til kunden?

Tilvalg - Presentasjon og salg
Petter Lindstad avatar
Skrevet av Petter Lindstad
Oppdatert for over en uke siden